ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เมื่อ 10 มี.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564

                สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


208 ครั้ง