สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564 
เมื่อ 6 ม.ค. 2564

สำนักงานอธิการบดีสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564 

                           นายพัฒนพงค์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ได้สวัสดีปีใหม่และได้ขอพรปีใหม่จากท่าน
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่ออำนวยชัยและความเป็นสิริมงคล
                เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 และได้รับมอบแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน
                เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

   


192 ครั้ง