ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558  
     -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 14/09/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด
     -  แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 14/09/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด
 

 
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557
  •  แบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2558
     -  แบบ บส.3
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.52mb ดาวน์โหลด
     -  แบบ บส.2
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.25mb ดาวน์โหลด
     -  แบบ บส.1
     ที่อยู่ข้อมูล "งาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน" อัพเมื่อ 29/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.66mb ดาวน์โหลด
 
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก