ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปีพุทธศักราช 2558  
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558
     ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 30/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.83mb ดาวน์โหลด
 

รายงานการประชุม ปีพุทธศักราช 2557
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556
     ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 16/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.28mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มทร.ส. ครั้งที่ 1/2556
     ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 25/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.93mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556
     ที่อยู่ข้อมูล "รายงานการประชุม" อัพเมื่อ 16/10/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.31mb ดาวน์โหลด
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก