ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การจัดการความรู้ (KM)
  การจัดการความรู้(KM) ประจำปีการศึกษา 2556  
  •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน
     ที่อยู่ข้อมูล "การจัดการความรู้" อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 39.8mb ดาวน์โหลด
  •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 6 เดือน
     ที่อยู่ข้อมูล "การจัดการความรู้" อัพเมื่อ 28/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 40.1mb ดาวน์โหลด
 
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก