ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ติดต่อเรา
 
สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ตั้ง : อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ (อาคาร ๒๓)
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๕ - ๗๐๙๑๐๓
เบอร์ภายใน VoIP : ๑๐๐๒๑ , ๑๐๐๒๒
อีเมล : uhu_narak@wondowslive.com
 
 
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานอธิการบดี
 
 


 
 
 
     
       
     
  ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัยลิงค์ภายนอก